Ετήσιος Χορός – Κοπή Πίτας Λαογραφικού Χορευτικού Συγκροτήματος Δήμου Καρδίτσας “Μαίρη Ιωαννίδου”