Δημοπρασία για την εκμίσθωση του δημοτικού καταστήματος Ι-3