Χριστουγεννιάτικες Εκδηλώσεις 26/12

«Μύθος ήταν«: Θεατρικό δρώμενο του Τέχνης παίδευσις. Θεατρικό Εργαστήριο Καρδίτσας.