1η επαναληπτική δημοπρασία – αναπληστειριασμός για την εκμίσθωση ενός αγροτεμαχίου της κοινότητας Μέλισσας της ΔΕ Κάμπου