Event 10 – Εκπαίδευση των ‘’πράσινων ενεργοποιητών’’

Στόχος της εκδήλωσης:
Οι τοπικές εκπαιδευτικές συνεδρίες για τους πράσινους ενεργοποιητές του CO-GREEN πραγματοποιήθηκαν στις εμπλεκόμενες κοινότητες κατά την περίοδο μεταξύ Ιανουαρίου και Απριλίου 2024. Οι εκπαιδευτές που έλαβαν μέρος στο Χειμερινό Σχολείο Καρδίτσας (όπως περιγράφεται στην εκδήλωση 8) κινητοποίησαν τους επιλεγμένους ενεργοποιητές και έναν αριθμό τοπικών φορέων, εμπειρογνωμόνων, ακτιβιστών και πολιτών για να πραγματοποιήσουν πρακτικές και συμμετοχικές εκπαιδευτικές συνεδρίες.
Η εκπαίδευση ήταν βασισμένη στην έννοια της μάθησης μέσω της πράξης. Σύμφωνα με την προσέγγιση αυτή, ο πιο αποτελεσματικός τρόπος μάθησης είναι η ενεργός συμμετοχή στη διαδικασία μάθησης μέσω πρακτικών δραστηριοτήτων και εμπειριών. Αντί να αποκτούν παθητικά γνώσεις, οι συμμετέχοντες ασχολούνται με πρακτικά καθήκοντα, πειραματίζονται, αναλαμβάνουν δράση και μαθαίνουν από τις εμπειρίες τους. Ως εκ τούτου, παρακολουθώντας τα τοπικά μονοπάτια κατάρτισης, οι επιλεγμένοι ενεργοποιητές κατάφεραν να αποκτήσουν ικανότητες και γνώσεις προκειμένου:
⦁ να εμπνεύσουν τους ανθρώπους και να μοιραστούν ένα όραμα
⦁ να εντοπίσουν τα τοπικά συμφέροντα και να μετριάσουν τις πιθανές συγκρούσεις
⦁ να ενθαρρύνουν τις κοινότητες προς την κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης
⦁ να εξηγήσουν στην κοινότητα τα οφέλη που αναμένονται από την πράσινη μετάβαση
⦁ να εμπλέξουν εμπειρογνώμονες, οι οποίοι μπορούν να καθοδηγήσουν την κοινότητα στα σημαντικά πράσινα ζητήματα
⦁ να συλλέξουν τις απόψεις και τις εμπειρίες της κοινότητας σε σχέση με τα τοπικά πράσινα ζητήματα
⦁ να συζητήσουν και να ιεραρχήσουν με την κοινότητα τις διαπιστωμένες ανάγκες για πράσινη μετάβαση
⦁ να εντάξουν τις ανάγκες για πράσινη μετάβαση στο “όραμα για το μέλλον” της κοινότητας
⦁ να προτείνουν τις απαραίτητες ενέργειες για την εφαρμογή μέτρων που προωθούν τα πράσινα ζητήματα
⦁ να στρατολογήσουν “συμμάχους” σε αυτή την προσπάθεια: τοπική αυτοδιοίκηση, ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, τοπικοί αναπτυξιακοί φορείς κ.λπ.
⦁ να συνεργαστούν με αυτούς τους “συμμάχους” και να επιφέρουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα

Ημερομηνίες εκπαιδευτικών συνεδριών:
Πολωνία: 23/01 και 20/02/2024 (Górno); 26/01/2024 (Elbląg); 22/03/2024 και 12/04/2024 (Starachowice)
Ιταλία: 31/01 και 12/02/2024 (Cosenza); 02/02 και 16/02/2024 (Magione)
Ελλάδα: 18/01, 23/01, 01/03, 07/03, 12/03, 02/04, 11/04, 12/04, 15/04 και 19/04/2024 (Karditsa)
Κροατία: 01/02, 26/02, 02/03, 13/03, 23/03, 10/04, 11/04, 13/04, 25/04/2024, (Opatija); 14/03, 21/03, 18/04/2024 (Drenova, Rijeka); 16/03/2024 (Kastav); 19/03, 15/04, 16/04, 24/04, 26/04/2024 (Rijeka); 09/04/2024 (Kijavac (Cvjetni trg 8, Njivice); 12/04/2024 (Lovran); 15/04/2024 (Ika)

Συμμετέχοντες:
Συνολικά 315 συμμετέχοντες έλαβαν μέρος στην εκδήλωση αυτή: 94 από την Πολωνία, 125 από την Ιταλία, 77 από Κροατία και 19 από την Ελλάδα.

Ελλάδα:
Οι συμμετοχικές συνεδρίες στην Καρδίτσα περιλάμβαναν ποικίλες συζητήσεις και πρακτικές ασκήσεις για την αντιμετώπιση των τοπικών περιβαλλοντικών προκλήσεων. Οι συμμετέχοντες συμμετείχαν σε μια πολύπλευρη προσέγγιση, ξεκινώντας με μια παρουσίαση των βασικών πράσινων θεμάτων που προσδιορίστηκαν μέσω προηγούμενων διαβουλεύσεων. Αυτά κυμαίνονταν από την πρόληψη καταστροφών έως τη διαχείριση των υδάτινων πόρων, αντανακλώντας τις ανησυχίες της κοινότητας.
Στη συνέχεια, οι ομάδες εργασίας ανέλαβαν να διαλέξουν και να αναπτύξουν παρεμβάσεις για τα θέματα που επέλεξαν. Κατάρτισαν στοχευμένες προτάσεις, περιγράφοντας τους τομείς προς βελτίωση, τις αναγκαίες αλλαγές και τα μέτρα δράσης. Οι επακόλουθες συνεδριάσεις επικεντρώθηκαν στην ανταλλαγή και την τελειοποίηση αυτών των προτάσεων, προωθώντας το διάλογο και τη συνεργασία.
Καθώς προχωρούσαν οι συνεδρίες, οι ομάδες εργασίας εμβάθυναν στα έργα τους, με οδηγό τις αρχές και τα πρότυπα διαχείρισης έργων. Εντόπισαν πράσινα ζητήματα, έθεσαν σαφείς στόχους και εκπόνησαν σχέδια δράσης με γνώμονα συμμετοχικές μεθόδους και εκστρατείες ευαισθητοποίησης. Η συνεχής υποστήριξη από την ομάδα έργου εξασφάλισε ότι οι προσπάθειές τους ήταν καλά ενημερωμένες και εκτελέστηκαν αποτελεσματικά.
Οι εκπαιδευτικές συνεδρίες για τους πράσινους ενεργοποιητές τους εξόπλισαν περαιτέρω με βασικές δεξιότητες και γνώσεις. Έμαθαν τη σημασία της αποτελεσματικής εμπλοκής του κοινού, της διαχείρισης έργων και των στρατηγικών επικοινωνίας. Μέσα από διαδραστικά εργαστήρια και παραδείγματα από τον πραγματικό κόσμο, τελειοποίησαν τις ικανότητές τους να κινητοποιούν κοινότητες και να προωθούν βιώσιμες πρωτοβουλίες.
Συνολικά, οι συμμετοχικές συνεδρίες στην Καρδίτσα κατέδειξαν μια προληπτική προσέγγιση για την περιβαλλοντική διαχείριση. Προωθώντας τη συνεργασία, εξοπλίζοντας τους ακτιβιστές με βασικές δεξιότητες και ενδυναμώνοντας τις κοινότητες, έθεσαν τα θεμέλια για ουσιαστική αλλαγή και βιώσιμη ανάπτυξη.
_____________________________________________________________________
Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις.