1

Αίτηση του Νοσοκομείου Καρδίτσας προς το Τριμελές Εφετείο Λάρισας

Βάσει των διατάξεων του άρθρου 10 παρ. 4 του Ν. 4182/2013, δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα μας η ακόλουθη αίτηση προς ενημέρωση του κοινού.