Εθελοντές επιστήμονες ζητά το Θεοδωρίδειο Κέντρο “Ορίζοντες”

Το Θεοδωρίδειο Κέντρο “Ορίζοντες” στο πλαίσιο των προσπάθειών του για συνεργασία με εθελοντές που υλοποιεί, απευθύνει ανοικτή πρόσκληση σε επιστήμονες της πόλης μας που επιθυμούν να προσφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους στους ανθρώπους με αναπηρίες που εξυπηρετεί το Κέντρο.

Για την εύρυθμη λειτουργία του Κέντρου θα επιθυμούσαμε συνεργασία με κοινωνικό λειτουργό, ψυχολόγο, εργοθεραπευτή, νοσηλευτή, γυμναστή ειδικής αγωγής.

Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις συμμετοχής, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλ. 2441071761

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ελένη Αντωνίου