1

Έργο: “Μετατροπή της οδού Χαρίτου σε οδό ήπιας κυκλοφορίας”

Δημοσιοποίηση στοιχείων διαγωνισμού – σύμβασης και κλήρωσης μελών επιτροπής διαγωνισμού έργου “Μετατροπή της οδού Χαρίτου σε οδό ήπιας κυκλοφορίας”.