1

Επανέκδοση αποτελεσμάτων της ανακοίνωσης ΣΟΧ1/2023

Κατόπιν της 762/2023 απόφασης ΑΣΕΠ, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Ύδρευσης, κ. Ζυγογιάννης Κωνσταντίνος, εγκρίνει την επανέκδοση των αποτελεσμάτων της Ανακοίνωσης ΣΟΧ1/2023 με την υπ’ αριθμό 98/2023 απόφαση Προέδρου.