Έντυπο ατομικής κάρτας υγείας για παιδικούς σταθμούς

Ανακοινώνεται ότι οι αιτήσεις εγγραφής των νηπίων των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Καρδίτσας για το σχολικό έτος 2014-2015  ξεκινάνε στις 12 Μαΐου 2014, ημέρα Δευτέρα  και λήγουν στις 06 Ιουνίου 2014 ημέρα Παρασκευή. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται στη Διεύθυνση των Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Καρδίτσας,  που στεγάζεται στο  Εμπορικό Κέντρο, Ταλιαδούρου 2, 4ος όροφος, από τις 8:30 π.μ. έως 13:30 μ.μ, από Δευτέρα έως Παρασκευή.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 24410-76208

Υπεύθυνη παραλαβής αιτήσεων: Κα Κατσιαούνη Ελένη

Προϋποθέσεις για την ικανοποίηση του αιτήματος:

 • Η μητέρα να εργάζεται (βεβαίωση ασφαλιστικού Φορέα).
 • Ηλικία του παιδιού: από  2,5 ετών μέχρι εγγραφής του στο Δημόσιο Νηπιαγωγείο.
 • Το παιδί να αυτοεξυπηρετείται.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για εγγραφές:

 • Αίτηση γονέα.
 • Ληξιαρχική πράξη γέννησης του νηπίου.
 • Βεβαίωση εργοδότη ότι και οι δυο γονείς είναι εργαζόμενοι.
 • Βεβαίωση γιατρού για την καλή σωματική και πνευματική υγεία του παιδιού (συμπλήρωση εντύπου της Δ/νσης).
 • Αντίγραφο της φορολογικής δήλωσης του τρέχοντος οικονομικού έτους & αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος.
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 για την οικογενειακή κατάσταση των γονέων του νηπίου (από πόσα μέλη αποτελείται η οικογένεια, ποιος θα παραδίδει και θα παραλαμβάνει το παιδί).
 • Κάθε άλλο δικαιολογητικό που το Δ.Σ. του Ν.Π. θα κρίνει απαραίτητο.

Δικαιολογητικά για εγγραφή νηπίων, αλλοδαπών γονέων.

 • Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά
 • Άδεια παραμονής στη χώρα

Δικαιολογητικά για επανεγγραφές νηπίων:

 • Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά, πλην της ληξιαρχικής πράξης γέννησης του νηπίου.

Για να δείτε το έντυπο ατομικής κάρτας υγείας για παιδικούς σταθμούς πατήστε εδώ.