Εντατικές εργασίες ολοκλήρωσης του πεζοδρόμου της Αβέρωφ

        Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι εργασίες για την ολοκλήρωση του έργου «Κατασκευή κεντρικών πεζοδρόμων» ???????????????????????????????που αφορά τον πεζόδρομο της οδού Αβέρωφ, καθώς με τη συνεργασία της Δημοτικής Αρχής, με τους συναρμόδιους φορείς έχουν ξεπεραστεί τα διάφορα ζητήματα που είχαν ανακύψει.

Το έργο κατασκευάζεται, σύμφωνα με την εγκεκριμένη αρχιτεκτονική μελέτη, καθώς τυχόν τροποποιήσεις της μελέτης στην παρούσα φάση, θα είχαν σαν συνέπεια τόσο την απένταξη του έργου από το πρόγραμμα χρηματοδότησης ΘΗΣΕΑΣ, όσο και την επιστροφή του ποσού των 313.850 € που έχει χορηγηθεί μέχρι σήμερα.

            Το χώρο των εργασιών επισκέφθηκε την Παρασκευή 8/3 ο Αντιδήμαρχος Έργων και Πολεοδομίας- Περιβάλλοντος κ. Φιλ. Κωτούλας, συνοδευόμενος από την επιβλέπουσα του  έργου κ. Ιωαν. Σφέϊκου, όπου είχαν συνεργασία με τον εκπρόσωπο της αναδόχου Κοινοπραξίας “ Τριανταφύλλου Β- Τσιμογιάννης Η” και διαπίστωσαν την πρόοδο των εργασιών, που εκτελούνται στο τμήμα από τη διασταύρωση Καραϊσκάκη μέχρι την είσοδο του Αρχαιολογικού Μουσείου.

            Οι βασικές εργασίες σ' αυτό το τμήμα αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα και να ξεκινήσουν εργασίες στο τμήμα της Αβέρωφ προς τη Δημοτική Αγορά, ενώ  καταβάλλεται  κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε το έργο να ολοκληρωθεί ως το καλοκαίρι.

            Σημειώνεται οτι η κατασκευή του έργου συνεχίζεται με ανάδοχο την Κ/ξια «Τριανταφύλλου Β. – Τσιμογιάννης Η.» κατ΄εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3669/2008,  έπειτα από την έκπτωση της Κοινοπραξίας που είχε αναλάβει αρχικά το έργο.

Το συμφωνητικό ύψους 225.601,15€ υπογράφτηκε στις 31-10-2012 και έγινε η  εγκατάσταση του νέου αναδόχου.