1

Ενημερωτικά μηνύματα για τον κορωνοϊό από την Πολιτική Προστασία

Με σκοπό τη συνέχιση της επαγρύπνισης του πληθυσμού για προστασία από τον κορωνοϊό, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει δημιουργήσει οπτικοακουστικά μηνύματα τα οποία μπορείτε να δείτε στους παρακάτω εξωτερικούς συνδέσμους:

ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ, ΒΓΑΙΝΟΥΜΕ ΝΙΚΗΤΕΣ (πλήρης έκδοση – 1:55 λεπτά)

ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ, ΒΓΑΙΝΟΥΜΕ ΝΙΚΗΤΕΣ (σύντομη έκδοση – 1:10 λεπτά)