1

Ενημέρωση του Δήμου Καρδίτσας για λακούβες στους δρόμους

Παρακαλούνται οι δημότες του Δήμου Καρδίτσας, όταν αντιλαμβάνονται την δημιουργία λακουβών πάνω σε ασφαλτοστρωμένους δρόμους της πόλης και των Κοινοτήτων να ενημερώνουν την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Καρδίτσας στα τηλέφωνα 2441354806, 2441354805, 2441354802 και 2441021463, προκειμένου να προγραμματίζεται και να γίνεται η αποκατάστασή τους  κατά το δυνατόν συντομότερα, σε έργα συντήρησης οδοποιίας.