1

Ενημέρωση των παραγωγών της Δημοτικής Ενότητας Κάμπου

Οι παραγωγοί της Δημοτικής Ενότητας Κάμπου που χρησιμοποίησαν τα παρόχθια του Αγροτικού Εξηλεκτρισμού για την άρδευση των καλλιεργειών τους παρακαλούνται να προσέρχονται από την Πέμπτη 17/11 μέχρι και την Παρασκευή 25/11 και ώρες 8.00 -13.00 στο Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής της Δ/νσης Προγραμματισμού Πληροφορικής και Διαφάνειας στην Τ.Κ. Σταυρού, προκειμένου να ενημερώσουν για τα στρέμματα και τις ώρες που έχουν ποτίσει.

Ο Αντιδήμαρχος

Αγροτικής Ανάπτυξης Πρασίνου- Περιβάλλοντος

Δημήτριος Αραμπατζής