Ενημέρωση των παραγωγών της Δημοτικής Ενότητας Κάμπου

Όσοι παραγωγοί της Δημοτικής Ενότητας Κάμπου του Δήμου Καρδίτσας ενδιαφέρονται να κάνουν χρήση των παρόχθιων παροχών ηλεκτρικού ρεύματος για τη νέα αρδευτική περίοδο, θα πρέπει να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση προς το Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής του Δήμου στο Σταυρό από 19/04/2016 μέχρι και 13/05/2016 έχοντας μαζί τους:

  1.  Δημοτική Ενημερότητα
  2.  Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
  3.  Αντίγραφο Δήλωσης ΟΣΔΕ 2015
  4.  Το κλειδί της παροχής του πίλερ

Διευκρινίζεται ότι:

  •  Όσοι παραγωγοί δεν υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση δεν θα μπορέσουν να κάνουν χρήση των παροχών ηλεκτρικού ρεύματος του Δήμου.
  •  Σε όσους αυθαιρετήσουν ή αποκρύψουν τη χρήση της παροχής θα επιβάλλεται πρόστιμο 500 €.

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 2441352313.