1

Ενημέρωση των παραγωγών της Δημοτικής Ενότητας Κάμπου

Οι παραγωγοί της Δημοτικής Ενότητας Κάμπου που χρησιμοποίησαν τα παρόχθια του Αγροτικού Εξηλεκτρισμού για την άρδευση των καλλιεργειών τους παρακαλούνται να προσέλθουν στο Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής της Δ/νσης Τοπικής Ανάπτυξης στην Τ.Κ. Σταυρού, προκειμένου να ενημερώσουν για τα στρέμματα και τις ώρες που έχουν ποτίσει. Τα κλειδιά των παροχών θα παραδοθούν από τους παραγωγούς στον υπεύθυνο υδρονομέα εξηλεκτρισμού κ. Γαλούση Κων/νο.