1

Ενημέρωση των παραγωγών της Δημοτικής Ενότητας Κάμπου

Ενημερώνονται όσοι παραγωγοί της Δημοτικής Ενότητας Κάμπου δεν έχουν ακόμα  παραδώσει τα κλειδιά των παροχών των  παρόχθιων (PILLAR) του Αγροτικού Εξηλεκτρισμού που τους χορηγήθηκαν για την άρδευση των καλλιέργειών τους, οτι είναι υποχρεωμένοι να προσέλθουν στα γραφεία της Δ/νσης Τοπικής Ανάπτυξης στην Τ.Κ. Σταυρού και να τα παραδώσουν  το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου.