1

Ενημέρωση των παραγωγών της Δ.Ε. Κάμπου του Δήμου Καρδίτσας

Όσοι παραγωγοί της Δημοτικής Ενότητας Κάμπου του Δήμου Καρδίτσας ενδιαφέρονται να κάνουν χρήση των παρόχθιων παροχών ηλεκτρικού ρεύματος για τη νέα αρδευτική περίοδο, θα πρέπει να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση προς το Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής του Δήμου Καρδίτσας στο Σταυρό από 12/04/2018 μέχρι και 30/04/2018 έχοντας μαζί τους :

  1. Δημοτική Ενημερότητα
  2. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
  3. Αντίγραφο Δήλωσης ΟΣΔΕ

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 24413 52319 & 52313.