1

Ενημέρωση ρυμοτομικών-οικοδομικών γραμμών

Σας ενημερώνουμε ότι βάσει της εγκ-15/1992 συντάχθηκε τα κάτωθι διαγράμματα εφαρμογής (Δ.Ε.) των ρυμοτομικών-οικοδομικών γραμμών:

– Δ.Ε. αρ 12/2022, μεταξύ των οδών ΚΟΡΑΗ-ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ-ΠΛΑΤΩΝΟΣ-ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ στο Ο.Τ. 51 και τα απέναντι του (Μουζάκι).

– Δ.Ε. αρ 13/2022, μεταξύ των οδών ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗ-ΚΑΦΦΕ-ΚΑΜΙΝΑΔΩΝ-ΚΟΝΔΥΛΗ στο ΟΤ 271 και τα απέναντι του (Καρδίτσα).

– Δ.Ε. αρ 14/2022, μεταξύ των οδών ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ-ΚΑΜΙΝΑΔΩΝ-ΦΥΛΛΟΥ-ΣΤΑΜΟΥΛΗ στο Ο.Τ. 276 και τα απέναντι του (Καρδίτσα).

– Δ.Ε. αρ 15/2022, μεταξύ των οδών ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ-ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ-ΚΟΡΑΗ-ΛΑΜΠΡΑΚΗ στο Ο.Τ. 294 και τα απέναντι του (Καρδίτσα).

– Δ.Ε. αρ 16/2022, μεταξύ των οδών ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΤΣΑ-ΠΙΝΔΟΥ-ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ-ΑΛΒΑΝΟΜΑΧΩΝ στο Ο.Τ. 134 και τα απέναντι του (Σοφάδες).

– Δ.Ε. αρ 17/2022, μεταξύ των οδών ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ-ΚΡΕΣΝΑΣ-ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ-ΕΥΖΩΝΩΝ-ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΟΣ στο Ο.Τ. 137 και τα απέναντι του (Καρδίτσα).

– Δ.Ε. αρ 18/2022, μεταξύ των οδών ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ-ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΟΣ-ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ-ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ στο Ο.Τ. 171Β και τα απέναντι του (Καρδίτσα).

– Δ.Ε. αρ 19/2022, μεταξύ των οδών ΤΑΥΡΩΠΟΥ-ΤΑΓΩΝ-ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ-ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ-ΑΛΕΒΑΔΩΝ στο Ο.Τ. 524α, 524β και τα απέναντι τους (Καρδίτσα).

– Δ.Ε. αρ 20/2022, μεταξύ των οδών ΚΑΦΦΕ-ΣΩΤΗΡΟΣ-ΚΟΝΔΥΛΗ-ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ στο Ο.Τ. 263Α και τα απέναντι του (Καρδίτσα).

Για περισσότερες πληροφορίες να απευθυνθείτε στο Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών της Υπηρεσίας Δόμησης.