Ενημέρωση πολιτών αναφορικά με τους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ ιατρούς

Έγγραφο ΕΟΠΥΥ

Σας αποστέλλουμε σχετικό κατάλογο με τους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ ιατρούς της περιοχής ευθύνης σας και παρακαλούμε όπως προβείτε στην ενημέρωση των πολιτών με οιονδήποτε τρόπο θεωρείτε πρόσφορο (πχ ανάρτηση σε πίνακα ανακοινώσεων δημόσιων υπηρεσιών, δημαρχείο, νοσοκομείο, ΚΕΠ κλπ). Η ανωτέρω διαδικασία απαιτείται ούτως ώστε να μην δημιουργηθούν κενά ενημέρωσης και πληροφόρησης των ασφαλισμένων και προβλήματα πρόσβασης σε ιατρικές υπηρεσίες, εξαιτίας της αναστολής λειτουργίας των Μονάδων υγείας για περίπου ένα μήνα.

E-MAIL

24410-27670

athankolovos@gmail.com

2441027077-2441027066-6974377176

G.KARPENISIOTIS@localhost.com

6974868500 2441075904

arisem1@gmail.com

24410-22526

christosbrouz@gmail.com

24410-28582

pap19721@gmail.com

2441023067, 2441025404, 6936592852

antoniou.tilemahos@gmail.com

24410-28870

PINDOS@localhost.com

2441040401, 6937155897

dimitriadis-k@in.gr

2441023067, 2441025404, 6936592851

charoulamavri@gmail.com

2441075822 -6972942448

atmousiolis1@yahoo.gr

2441077277-6945838732

pappasapostol@yahoo.gr

2441021751-6977405026

CHATZOPOULOS@in.gr

24410-27842

ddimitrakis@yahoo.gr

2441072993, 6948755765

nouka.st@hotmail.com

chrysostomosrizogiannis@hotmail.com

2444024221, 2441040204, 6972055260

kontop_g@otenet.gr