1

Ενημέρωση για τους ψεκασμούς εντός των οικισμών

Από το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης του Δήμου Καρδίτσας ενημερώνονται οι πολίτες που προβαίνουν σε πάσης φύσεως ψεκασμούς εντός των ορίων των οικισμών οτι απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στη χρήση των γεωργικών φαρμάκων, για την αποφυγή δυσάρεστων συνεπειών.

Ειδικότερα θα πρέπει:

  • Να ενημερώνονται από τον υπεύθυνο του καταστήματος προμήθειας του γεωργικού φαρμάκου για την ορθή χρήση του (δοσολογία, χρόνος ψεκασμού, όγκος ψεκαστικού διαλύματος, μεσοδιάστημα ψεκασμών, απόσταση από επιφανειακά και υπόγεια νερά)
  • Να χρησιμοποιούν τα κατάλληλα μέσα αυτοπροστασίας κατά τον ψεκασμό
  • Να ενημερώνουν τους γείτονες που διατηρούν οικόσιτα ζώα, πτηνά και λαχανόκηπους
  • Να ενημερώνουν μικρούς κτηνοτρόφους που διέρχονται από τα σημεία ψεκασμού για τη βοσκή των ζώων τους
  • Να μεριμνούν για την τήρηση των κανόνων ασφαλούς απόρριψης των κενών δοχείων και συσκευασιών (τριπλό ξέπλυμα, με το νερό ξεπλύματος να ρίχνεται στο ψεκαστικό υγρό, τρύπημα των δοχείων)