Ενημέρωση για τον Βρεφονηπιακό Σταθμό του Κέντρου Γυναικών

LOGO-KGKΤο Κέντρο Γυναικών Καρδίτσας συμμετέχει στη Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής" περίοδος 2017 – 2018, με τη Δομή του «Βρεφονηπιακός Σταθμός Δήμου Καρδίτσας», κωδικός δομής 126, στην οποία λειτουργούν τα τμήματα:

  • Α) Α.1.1.: για βρέφη ηλικίας 2 μηνών έως 2,5 ετών

Ώρες λειτουργίας 06.30 -14.30

  • Β) Α.2: για παιδιά από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση

Ώρες λειτουργίας 14.30 – 21.30

Ωφελούμενες/οι της δράσης είναι:

  • Μητέρες βρεφών, νηπίων και παιδιών
  • Μητέρες νηπίων, παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία
  • Άτομα- γυναίκες και άνδρες- στα οποία έχει παραχωρηθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια των παιδιών
  • Άτομα που βρίσκονται σε χηρεία

Οι ωφελούμενες/οι μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Γυναικών Καρδίτσας για περαιτέρω ενημέρωση και υποστήριξη στην κατάθεση της αίτησης τους, στις διευθύνσεις:

  • Α) Γραφεία: Ηρώων Πολυτεχνείου 22, 43132 Καρδίτσα, τηλ: 2441071594
  • Β) Βρεφονηπιακός Σταθμός: Α. Παναγούλη 1, 43132 Καρδίτσα, τηλ: 2441023214