Ενημέρωση για το πρόγραμμα διανομής τροφίμων στο Δήμο Καρδίτσας

Από την Αντιδήμαρχο Ειδικών Πληθυσμιακών Κοινωνικών Ομάδων & Αλληλεγγύης κ. Σούφλα

Σχετικά με το πρόγραμμα διανομής τροφίμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης έτους 2013, που υλοποιεί το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε συνεργασία με τις Περιφερειακές Ενότητες, η Αντ/ρχος Ειδικών Πληθυσμιακών Κοινωνικών Ομάδων & Αλληλεγγύης του Δήμου Καρδίτσας κ. Ουρ. Σούφλα  ενημερώνει τους δικαιούχους δημότες  για τα εξής:

  • Μέχρι στιγμής από το Δήμο Καρδίτσας έχουν παραληφθεί μόνο τα ζυμαρικά (μακαρόνια) και η γραβιέρα ενώ εκκρεμεί η αποστολή των υπολοίπων ειδών από το Υπουργείο, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί το επόμενο 20ήμερο. Όπως είχαμε ανακοινώσει, η διάθεση των τροφίμων στους 1.580 περίπου δικαιούχους δημότες μας θα ξεκινήσει, αφού παραληφθούν όλες οι ποσότητες απ' όλα τα προς διάθεση είδη. Οι δικαιούχοι θα ειδοποιηθούν με σχετική ανακοίνωση στον τύπο, αλλά και από τους Προέδρους, από τους οποίους θα παραλάβουν και τα τρόφιμα.
  • Όσοι δημότες υπέβαλαν αιτήσεις ένταξης στο πρόγραμμα μέσω των Συλλόγων  Πολυτέκνων, Τριτέκνων, Μονογονεϊκών οικογενειών, ΑΜΕΑ, Νεφροπαθών, Γονέων παιδιών με ειδικές ανάγκες, Τριτέκνων και Πολυτέκνων Αθιγγάνων θα παραλάβουν τα τρόφιμα από τους φορείς,  στους οποίους ανήκουν.