Ενημέρωση για τη διάθεση των πρακτικών Εκλογών της 21ης Μαϊου 2023