1

Ενημέρωση για ρυμοτομικές – οικοδομικές γραμμές

ΠΡΟΣ: ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ
ΘΕΜΑ: «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ»

Σας ενημερώνουμε ότι βάσει της εγκ-15/1992 συντάχθηκαν τα κάτωθι διαγράμματα εφαρμογής (Δ.Ε.) των ρυμοτομικών-οικοδομικών γραμμών:

Δ.Ε. αρ 5/2018, στα Ο.Τ. 533-Λαϊκές Πολυκατοικίες-τμήμα των 5550 και 533 (πρώην Στρ. Λουμάκη) και τα απέναντι τους μεταξύ των οδών Χαρ. Φλωράκη- Περιφερειακή οδός- Ολύμπου- Πελοπίδου- Επαμεινώνδα-Σαμαροπούλου- Αμαλίας- Τσακαλωφ- Λ. Κατσώνη.

  • Δ.Ε. αρ 6/2018, στα Ο.Τ. 166-167-531 και τα απέναντι τους μεταξύ των οδών Περιφερειακή οδός- Ολύμπου- Ανθίμου Γαζή- Καραΐσκάκη – Αλεβάδων.
  • Δ.Ε. αρ 7/2018, στα Ο.Τ. 529,528α,528β,527 και τα απέναντι τους μεταξύ των οδών Αλεβάδων- πάροδος Αλεβαδων- Ολύμπου- Ταυρωπού-Αγ. Σοφίας-Πειφερειακή οδός.
  • Δ.Ε. αρ 8/2018, μεταξύ των οδών 28 Οκτωβρίου-Ζαλλόγου-Κανάρη-Πεζόδρομος στο Ο.Τ. 371βκαι τα απέναντι του.

Για περισσότερες πληροφορίες να απευθυνθείτε στο Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών της Υπηρεσίας Δόμησης.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΞΥΛΟΜΕΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ