Ενημέρωση δικαιούχων προγράμματος Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) Δήμου Καρδίτσας

Ενημερώνονται οι δικαιούχοι του προγράμματος Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) του Δήμου Καρδίτσας που είναι σε αναστολή (όχι σε ανάκληση) οτι θα μπορούν να προσέλθουν από τη Δευτέρα 27-11-2017 και ώρα 9π.μ. έως 13.00μ.μ.στη Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού επί της οδού Πλαστήρα 62, προκειμένου να κάνουν τις νέες διαδικασίες για την επανένταξη στο ΚΕΑ.

Είναι απαραίτητο να έχουν μαζί τους ΑΦΜ, ΑΜΚΑ ή το αντίγραφο της αρχικής υποβληθείσας αίτησής τους.