Ενημέρωση αμπελοκαλλιεργητών του Δήμου Καρδίτσας για την αποστακτική περίοδο 2020-2021

 Οι αμπελουργοί του Δήμου Καρδίτσας οι οποίοι έχουν αμπέλι κάτω από ένα (1) στρέμμα και επιθυμούν να πάρουν βεβαίωση αμπελοκαλλιεργητή μπορούν να προσέρχονται στις κατά τόπο Δημοτικές Ενότητες και στους Προέδρους των κοινοτήτων προσκομίζοντας το Αμπελουργικό τους Μητρώο και σε περίπτωση που δεν έχουν, Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ή οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό  κατοχής αμπέλου.

Συγκεκριμένα για τη Δ.Κ. Καρδίτσας θα πρέπει να προσέρχονται στο Γραφείο της Δ.Κ. Καρδίτσας (στη Δημοτική Αγορά τηλ. Επικοινωνίας 6932235735 κ. Σύλβια Σμυρνιώτη).

Τηλέφωνα επικοινωνίας Δημοτικών Ενοτήτων

Δ.Ε Ιτάμου 24413 53113

Δ.Ε. Καλλιφωνίου 24413 52514

Δ.Ε. Μητρόπολης 24413 52610

Δ.Ε. Κάμπου 24413 52319

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής του Δήμου Καρδίτσας στα τηλέφωνα 2441352319 και 2441352312.