Ενέργειες Κέντρου Κοινότητας με παράρτημα Ρομά Δήμου Καρδίτσας

ΤΡΙΜΗΝΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (1/06/2018 ΕΩΣ 31/08/2018)

Τα Κέντρα Κοινότητας είναι δομές που σχεδιάστηκαν από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ιδρύθηκαν σε Δήμους και χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ 2014-2020.

Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Καρδίτσας καθώς και το Παράρτημα Ρομά λειτουργούν ως δομές συμπληρωματικές της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου και εποπτεύονται από αυτή. Φορέας υλοποίησης του Κέντρου Κοινότητας είναι ο Δήμος Καρδίτσας.

Ωφελούμενος πληθυσμός είναι :

 • Πολίτες που κατοικούν στο Δήμο Καρδίτσας
 • Ωφελούμενοι του προγράμματος «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ)»(αιτήσεις/τροποποιήσεις/ερωτήσεις ΚΕΑ).
 • Άτομα ή οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού
 • Άνεργοι/ες , παιδιά και άτομα που βιώνουν καταστάσεις αποκλεισμού
 • Γενικότερα ευάλωτες κοινωνικές ομάδες

Το τρίτο τρίμηνο λειτουργίας (01/06/2018 έως 31/08/2018) συνολικά το Κέντρο Κοινότητας με παράρτημα Ρομά διεκπεραίωσε 1705 αιτήματα πολιτών.

Αναλυτικά:

Το κέντρο κοινότητας διεκπεραίωσε 1298 αιτήματα του εκ των οποίων τα 716 αφορούσαν άνδρες και τα 582 γυναίκες, ενώ το Παράρτημα Ρομά διεκπεραίωσε 407 αιτήματα του ωφελούμενου πληθυσμού Ρομά εκ των οποίων τα 170 αφορούσαν άνδρες και τα 237 γυναίκες

Στο τρίμηνο αναφοράς έγιναν 29 παραπομπές σε άλλες κοινωνικές δομές από τις οποίες 27 από το Κέντρο Κοινότητας και 2 από το Παράρτημα Ρομά.

Στο πλαίσιο της διασύνδεσης και δικτύωσης με άλλους φορείς και υπηρεσίες που εμπλέκονται στην παροχή κοινωνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών προώθησης στην απασχόληση, το Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά του Δήμου μας πραγματοποίησε συνολικά 9 συναντήσεις. Σκοπός των συγκεκριμένων συναντήσεων ήταν η ενημέρωση για το έργο του Κέντρου Κοινότητας καθώς και η δημιουργία κλίματος συνεργασίας με στόχο τη συλλογική και συντονισμένη αντιμετώπιση στα αιτήματα των πολιτών.

Ενδεικτικά οι υπηρεσίες που προσφέρθηκαν ήταν:

 • Ενημέρωση και υποβολή/τροποποίηση αιτήσεων Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ)Σύνδεση με ΤΕΒΑ
 • Υποστήριξη και διεκπεραίωση αιτημάτων πρός ΟΠΕΚΑ (επίδομα ανασφαλίστων υπερηλίκων κλπ,).
 • Παραπομπές σε δομές και υπηρεσίες (κοινωνικό παντοπωλείο, φαρμακείο, κινητή μονάδα ψυχικής υγείας, Κέντρο Γυναικών , ΣΔΕ κλπ).
 • Συνέχιση των επισκέψεων των στελεχών του Κέντρου σε τοπικούς φορείς και υπηρεσίες με στόχο τη γνωριμία και την ενημέρωση για τις παρεχόμενες υπηρεσίες της νέας δομής.
 • Ψυχοκοινωνική και συμβουλευτική υποστήριξη
 • Συμπλήρωση δικαιολογητικών και ενημέρωση για χορήγηση επιδομάτων
 • Προγραμματισμός ιατρικών ραντεβού με Νοσοκομεία αλλά και υπηρεσίες ψυχικής υγείας.
 • Ενημέρωση για διαδικασία έκδοσης κάρτας ανεργίας.
 • Ανανέωση/θεώρηση κάρτας ανεργίας
 • Δημιουργική απασχόληση παιδιών εντός του οικισμού