Έμφαση στον περιορισμό της ρύπανσης από διαφημιστικά φυλλάδια δίνει ο Δήμος Καρδίτσας

Επιστολή συμμόρφωσης θα λάβουν οι ρυπαίνοντες

Η συνεχής βελτίωση του τομέα καθαριότητας στο Δήμο Καρδίτσας αποτελεί μια από τις βασικές προτεραιότητες της Δημοτικής Αρχής. Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας δόθηκε εξ' αρχής μεγάλη έμφαση στην αντιμετώπιση της ρύπανσης που προκαλείται από διάφορες πηγές, μια εκ των οποίων είναι η αφισρορύπανση, φαινόμενο που ήταν σε έξαρση τα προηγούμενα χρόνια.

Με την τοποθέτηση των καλαίσθητων φωτεινών διαφημιστικών πινακίδων και την αξιοποίηση των στάσεων του Αστικού ΚΤΕΛ εξασφαλίσθηκαν αρκετές θέσεις για την επικόλληση διαφημιστικών αφισών και σε συνδυασμό με το συνεχή και συστηματικό έλεγχο από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, αλλά και την επιβολή των προβλεπόμενων προστίμων στους παραβάτες της σχετικής νομοθεσίες περί υπαίθριας διαφήμισης το φαινόμενο της ανεξέλεγκτης αφισσορύπανσης έχει περιοριστεί σε μεγάλο βαθμό.

Ιδιαίτερα αποτελεσματική ήταν και η τοποθέτηση των ειδικών μεταλλικών πλαισίων για την τοποθέτηση αγγελτηρίων σε πλατείες και άλλα κεντρικά σημεία. Με τη συνεργασία των ιδιοκτητών Γραφείων Τελετών που ανταποκρίθηκαν θετικά στην πρωτοβουλία του Δήμου τα αγγελτήρια (κηδείες, μνημόσυνα κ.α.) τοποθετούνται πλέον εκεί και όχι στις κολώνες της ΔΕΗ, όπως παλιότερα με θετικό αντίκτυπο στην εικόνα της πόλης.

Το επόμενο διάστημα θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στον περιορισμό της ρύπανσης από διαφημιστικά φυλλάδια που διανέμονται σε όλη την πόλη και ένας μεγάλος αριθμός τους καταλήγει στα πεζοδρόμια και τους δρόμους. Σύμφωνα με τον Κανονισμό Καθαριότητας του Δήμου Καρδίτσας (Αρ. Απόφ. 551/29-11-2011) και ειδικότερα το άρθρο 10 Ρύπανση από διαφημίσεις “Απαγορεύεται η εμπορική διαφήμιση εκτός των ειδικών πλαισίων και καθορισμένων θέσεων. Η ρύπανση με εμπορικές αφίσες, φέιγ βολάν, φυλλάδια, εναέριες επιγραφές και συνθήματα και άλλα διαφημιστικά μέσα επισύρει σε βάρος των παραβατών χρηματικό πρόστιμο 150-6000€ που διπλασιάζονται σε κάθε περίπτωση υποτροπής.”

Ειδικότερα από την Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου θα στέλνονται επιστολές στις επιχειρήσεις (SM, καταστήματα εστίασης και αναψυχής κ.α.) που διαφημίζονται στα φυλλάδια που θα βρίσκονται πεταμένα σε κοινόχρηστους χώρους, όπου θα επισημαίνεται η υποχρέωσή τους για τήρηση του Κανονισμού, καθώς και θα ενημερώνονται για τα πρόστιμα που προβλέπει ο Κανονισμός, τα οποία και θα επιβάλλονται εφόσον επαναληφθεί το φαινόμενο.