Ελέγχους αδειών κατάληψης κοινοχρήστων χώρων ξεκινά η Δημοτική Αστυνομία

Στην έκδοση – ανανέωση των αδειών τους απαιτείται να προχωρήσουν άμεσα καταστηματάρχες και περιπτερούχοι

Στην έκδοση – ανανέωση των σχετικών αδειών χρήσης- κατάληψης κοινοχρήστων χώρων θα πρέπει να προχωρήσουν άμεσα οι επαγγελματίες της Καρδίτσας που λόγω της φύσης της δραστηριότητάς τους κάνουν χρήση κοινόχρηστου χώρου. Ειδικότερα αυτό αφορά:

  • 1. Ιδιοκτήτες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος , προκειμένου να μπορούν να αναπτύσσουν τραπεζοκαθίσματα. Η σχετική αίτηση υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο πριν τη λήξη της ισχύουσας άδειας (δηλαδή πριν τη λήξη κάθε έτους) στο αρμόδιο γραφείο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, συνοδευομένη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά νομίμως επικυρωμένα. Η εξόφληση της άδειας γίνεται με την καταβολή εφάπαξ όλου του ποσού στο Ταμείο του Δήμου ή με καταβολή προκαταβολής ίσης με το 30% του ποσού και το υπόλοιπο σε ισόποσες δόσεις μέχρι τη λήξη του διαχειριστικού έτους.
  • 2. Ιδιοκτήτες – ενοικιαστές περιπτέρων για την παραχώρηση της χρήσης κοινόχρηστου χώρου που καταλαμβάνει το περίπτερό τους και ο περιβάλλον χώρος του. Η σχετική αίτηση υποβάλλεται στον Δήμο Καρδίτσας – Τμήμα Εσόδων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Για την υποβολή της αίτησης δεν θα προηγείται προηγούμενη ατομική ειδοποίηση από το αρμόδιο Τμήμα του δήμου.
  • 3. Ιδιοκτήτες καταστημάτων και περιπτέρων προκειμένου να τοποθετήσουν μηχανικά- ηλεκτροκίνητα- παιδικά παιχνίδια σε κοινόχρηστο χώρο (πέραν της παραχωρημένης έκτασης στα περίπτερα για ανάπτυξη ψυγείων, εφημερίδων κ.λ.π.) Για την χορήγηση άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου των μηχανικών – ηλεκτροκίνητων- παιχνιδιών ο ενδιαφερόμενος απευθύνεται με αίτησή του στη Δ/νση Οικονομικών του Δήμου.
  • 4. Ιδιοκτήτες εμπορικών καταστημάτων, για έκθεση εμπορευμάτων στον κοινόχρηστο χώρο μπροστά από τα καταστήματά τους. Ο ενδιαφερόμενος απευθύνεται με αίτηση του στη Δ/νση Οικονομικών πριν τη λήξη της ισχύουσας άδειας χρήσης (δηλαδή πριν τη λήξη του έτους).

Η Δημοτική Αστυνομία το επόμενο διάστημα θα πραγματοποιήσει σε εντατικούς ελέγχους των παραπάνω αδειών, για τη διαπίστωση τυχόν παραβάσεων και την επιβολή των αναλογούντων προστίμων. Καλούνται οι καταστηματάρχες – περιπτερούχοι να ανταποκριθούν άμεσα στην υποχρέωσή τους για ανανέωση- έκδοση σχετικών αδειών για την αποφυγή δυσάρεστων συνεπειών.