Εκλογή αντιπροσώπων στην Γενινή Συνέλευση του Οργανισμού Τοπικές Συνελεύσεις των μελών του ΤΟΕΒ Ταυρωπού

Ο Δήμος Καρδίτσας με βάση το άρθρο 94 παρ.5 περιπτ.3 του Ν.3852/2010 με το οποίο μεταβιβάστηκε η άσκηση εποπτείας των Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.) στους Δήμους όπου εδρεύουν, ενημερώνει οτι το διάστημα από 1-17 Ιουλίου στις 13 Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες του Δήμου καθώς και στις 3 Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Μουζακίου που εξυπηρετεί ο Οργανισμός, θα πραγματοποιηθούν Τοπικές Συνελεύσεις των μελών του για την εκλογή αντιπροσώπων στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού.

Το πρόγραμμα των συνελεύσεων έχει ως εξής:

 

1

8

1/7/2016

 

18.00-21.00

2

8

2/7/2016

 

 

18.00-21.00

 

 

3

12

3/7/2016

 

18.00-21.00

 

4

10

4/7/2016

 

18.00-21.00

 

5

2

5/7/2016

 

19.00 -21.00

6

5

6/7/2016

 

18.30-21.00

7

2

7/7/2016

 

19.00 -21.00

8

4

8/7/2016

 

18.30-21.00

9

1

9/7/2016

 

19.00 -21.00

10

3

10/7/2016

 

18.30-21.00

11

3

11/7/2016

 

18.30-21.00

12

6

12/7/2016

 

18.30-21.00

13

2

13/7/2016

 

19.00 -21.00

14

7

14/7/2016

 

18.30-21.00

15

2

15/7/2016

 

19.00 -21.00

16

10

16/7/2016

 

18.00-21.00