Ευχαριστίες προς την Αστυνομική Δ/νση Καρδίτσας

Η Αντιδημαρχία Αλληλεγγύης, Ειδικών Πληθυσμιακών και Κοινωνικών Ομάδων & Εθελοντισμού ευχαριστεί το προσωπικό της Αστυνομικής Δ/νσης Καρδίτσας για την συγκέντρωση και προσφορά τροφίμων, παιχνιδιών και ρουχισμού, τα οποία θα διατεθούν σε εγγεγραμμένους του Κοινωνικού Μητρώου Απόρων του Δήμου.