Δράση ενεργειακής αναβάθμισης: Τεχνολογίες αυτoπαραγωγής και αυτοκατανάλωσης (net-metering και net-billing)

Στα πλαίσια το έργου 2ISECAP: «ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΛΙΜΑ» ο Δήμος Καρδίτσας με την υποστήριξη της ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε., προχωρά σε δράσεις ευαισθητοποίησης για την ενημέρωση των πολιτών σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας σε συνεργασία με άλλους φορείς.

Δράση ενεργειακής αναβάθμισης: Τεχνολογίες αυτoπαραγωγής και αυτοκατανάλωσης (net-metering και net-billing).

Video Youtube:

https://youtu.be/afkzrx5_G8g

Πληροφορίες στο https://pvstegi.gov.gr/

Δράσε και εσύ!!!