1

Δράσεις – παρέμβασης του Κέντρου Γυναικών Καρδίτσας, στην εκπαιδευτική κοινότητα, για την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας

1η συνάντηση των στελεχών του Κέντρου Γυναικών Καρδίτσας με τους εκπαιδευτικούς στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης με τίτλο: «Δράσεις παρέμβασης του Κέντρου Γυναικών Καρδίτσας, στην εκπαιδευτική κοινότητα, για την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας»

Τα στελέχη του Κέντρου Γυναικών Καρδίτσας πραγματοποίησαν την 1η συνάντηση με τους εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Καρδίτσας,  οι οποίοι θα επιμορφωθούν σε θέματα πρόληψης και αντιμετώπισης της έμφυλης βίας, στο πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο «Δράσεις παρέμβασης του Κέντρου Γυναικών Καρδίτσας, στην εκπαιδευτική κοινότητα, για την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας». Η ενημερωτική εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 26/11/2013 και ώρα 18:00 στην αίθουσα εκδηλώσεων της ΠΕΔ Θεσσαλίας (πρώην ΤΕΔΚ) Μ. Αλεξάνδρου 34. Την συνάντηση τίμησαν με την παρουσία τους η κα Κανούτα Δήμητρα, πρόεδρος Δ.Σ. του Κέντρου Γυναικών Καρδίτσας και οι σχολικοί σύμβουλοι της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Ν. Καρδίτσας, η κα Κόζυβα Πασχαλίνα, η κα Μπατσίλα Μαριάνθη και ο κος Τσιάμαλος Ηρακλής.
Τα θεματικά αντικείμενα της συνάντησης αυτής ήταν:

  • η ανάλυση του βασικού στόχου του προγράμματος, σχετικά με την προώθηση της ισότητας των δυο φύλων στο σχολείο, καθώς και η περιγραφή όλων  των προβλεπόμενων δράσεων κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης. Συγκεκριμένα έγινε περιγραφή των στόχων των ομάδων εργασίας συμβούλων και εκπαιδευτικών, καθώς και του ρόλου που μπορούν να διαδραματίσουν οι λειτουργοί της μέσης εκπαίδευσης προς την κατεύθυνση της έμφυλης συμμετρίας στο σχολικό περιβάλλον.
  • ο διαχωρισμός των εκπαιδευτικών σε πέντε ομάδες εργασίας, ώστε να γίνεται πιο αποτελεσματική επεξεργασία του υλικού/εργαλείων σχετικά με ενεργητικές μεθόδους μάθησης και
  • ο καθορισμός του χρονοδιαγράμματος για τον επόμενο μήνα (Δεκέμβριος 2013).

Πράξη 3.2.4 "Υποστήριξη των Μ.Κ.Ο (Γυναικείων Οργανώσεων)" (Α΄ και Β΄ κύκλος) του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π.) "Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007 -2013"
Το Σχέδιο δράσης συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007 – 2013"
Δικαιούχος είναι η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων / Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού, Διαχείρισης και Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων του Υπουργείου Εσωτερικών


Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης