1

Δωρεά οικοπέδου από ιδιώτη προς το Δήμο Καρδίτσας

Μια νέα σημαντική δωρεά ακινήτου από ιδιώτη προς το Δήμο Καρδίτσας ολοκληρώθηκε με την υπογραφή του σχετικού συμβολαίου από τον δωρητή κ. Άρη Τζαφάλια – Γιακόπουλο και τον Δήμαρχο Καρδίτσας κ.Φώτη Αλεξάκο ως εκπρόσωπο του Δήμου ενώπιον της συμβολαιογράφου κ. Αθ. Μίστρα.

Πρόκειται για τα 2/3 εξ’ αδιαιρέτου οικοπέδου που βρίσκεται στην πόλη της Καρδίτσας πάροδος Ανδρ. Παπανδρέου Ο.Τ. 288α εμβαδού 715,40 τμ.

Ο Δήμαρχος Καρδίτσας εκφράζει δημόσια τις θερμές ευχαριστίες του προς το δωρητή ευχόμενος να υπάρξουν και άλλο μιμητές τέτοιων ενεργειών.