Δωρεά εξειδικευμένου φαρμακευτικού υλικού από το Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου Καρδίτσας στο νοσοκομείο

Το Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου Καρδίτσας προσέφερε υγειονομικό υλικό και φάρμακα στο Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας. Ουροσυλέκτες, ουροκαθετήρες, σύριγγες και άλλο υγειονομικό υλικό προσφέρθηκε στο τμήμα διαχείρισης ενώ φάρμακα δόθηκαν στο ιατρείο πόνου και στην ψυχιατρική κλινική του νοσοκομείου.

Η παράδοση έγινε την Πέμπτη 25 Αυγούστου από τον φαρμακοποιό και την κοινωνική λειτουργό του κοινωνικού φαρμακείου προς τους αρμόδιους των τμημάτων του νοσοκομείου, ανοίγοντας έτσι μια συνεργασία για μελλοντικές δωρεές αντίστοιχου υλικού, το οποίο δεν απορροφάται από το κοινωνικό φαρμακείο.

Σκοπός του Κοινωνικού Φαρμακείου, πέρα από την παροχή δωρεάν φαρμακευτικού υλικού στις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες πληθυσμού, είναι και η δικτύωση και συνεργασία με τους τοπικούς φορείς.