1

Δημοσιοποίηση στοιχείων διαγωνισμού – σύμβασης και κλήρωσης μελών επιτροπής διαγωνισμού έργου Μαύρικα Καρδίτσας

Σας επισυνάπτουμε το ακόλουθο αρχείο: