Δημοπρασία “Αναβάθμιση συστήματος άρδευσης στο Δήμο Καρδίτσας”