1

Δημαιρεσίες στο Δήμο Καρδίτσας

Την Κυριακή στις 7 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 12.00 μ. θα πραγματοποιηθεί ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καρδίτσας που συγκαλεί ο πλειοψηφών Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ιωαν. Ντελής με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

1. Εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου, ήτοι:

  • Α) Προέδρου
  • Β) Αντιπροέδρου
  • Γ) Γραμματέα

2. Εκλογή μελών Οικονομικής Επιτροπής, ήτοι:

  • Α) Οκτώ τακτικών &
  • Β) Πέντε αναπληρωματικών μελών

3. Εκλογή μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ήτοι:

  • Α) Οκτώ τακτικών &
  • Β) Πέντε αναπληρωματικών μελών

4. Εκλογή εκπροσώπων του Δήμου Καρδίτσας στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ Θεσσαλίας