1

Δήλωση ωρών χρήσης παρόχθιων του Δήμου Καρδίτσας

Οι παραγωγοί της Δημοτικής Ενότητας Κάμπου του Δήμου Καρδίτσας που έχουν κάνει χρήση των παρόχθιων παροχών ηλεκτρικού ρεύματος την αρδευτική περίοδο 2020, θα πρέπει να επικοινωνούν τηλεφωνικώς με το Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής του Δήμου Καρδίτσας ή να προσέρχονται κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού, προκειμένου να δηλώσουν τις ώρες. Τηλέφωνα επικοινωνίας 24413 52319, 52312. Fax: 24410 61335