Δηλώσεις ωρών χρήσης παρόχθιων παροχών ηλεκτρικού ρεύματος από παραγωγούς της Δ.Ε. Κάμπου

Οι παραγωγοί της Δημοτικής Ενότητας Κάμπου του Δήμου Καρδίτσας οι οποίοι δεν έχουν δηλώσει τις ώρες χρήσης των παρόχθιων παροχών ηλεκτρικού ρεύματος για το έτος 2015, θα πρέπει να τις δηλώσουν μέχρι 31-01-2016. Σε περίπτωση που κάποιοι παραγωγοί δεν ανταποκριθούν μέχρι την παραπάνω ημερομηνία, η κατανομή των ωρών θα γίνει από το Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής.

Για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 2441352313, 2441352307 και 2441352333.