Ανακοίνωση ΕΛΓΑ

Υποβολή οριστικών αιτήσεων χορήγησης ενίσχυσης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά,  έως και την Τρίτη 2 Μαΐου 2023 στους ανταποκριτές της  του Δήμου Καρδίτσας και της Δ.Ε. Κάμπου.

Τηλέφωνα επικοινωνίας:

Για τον Δήμο Καρδίτσας

Αγγέλου Ναυσικά 2441350725

Για την Δ.Ε. Κάμπου

Σκόνδρα Μαρίνα 2441352313

Βαρλάγκας Βασίλειος 2441352306