Διαγωνισμός καλύτερα στολισμένης βιτρίνας ή καταστήματος

Οργανώνεται από το Δήμο Καρδίτσας και τον Εμπορικό Σύλλογο

Διαγωνισμός καλύτερα στολισμένης βιτρίνας ή καταστήματος

Διαγωνισμό καλύτερα στολισμένης χριστουγεννιάτικης βιτρίνας ή καλύτερα στολισμένου καταστήματος οργανώνει η Δημοτική Αρχή Καρδίτσας σε συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο. Ο διαγωνισμός που αφορά στις επιχειρήσεις που βρίσκονται στον κεντρικό τομέα της πόλης, έχει ως στόχο να δώσει ένα μικρό κίνητρο στους εμπόρους, τους καταστηματάρχες και γενικότερα στους επαγγελματίες, να φροντίσουν για τον όσο το δυνατόν καλύτερο Χριστουγεννιάτικο διάκοσμο. Όσοι επιθυμούν να μετάσχουν στο διαγωνισμό, θα πρέπει μέχρι στις 30 Δεκεμβρίου να υποβάλλουν το σχετικό ενδιαφέρον στο Δήμο Καρδίτσας και στο τηλέφωνο 2441350713 κ. Ελένη Κορνιζίδη. Τριμελής επιτροπή που θα συσταθεί ad hoc για αυτό τον σκοπό, θα αποφασίσει για το πρώτο και το δεύτερο βραβείο. Τα δυο βραβεία αντιστοιχούν σε δυο διήμερα για δύο άτομα που είναι προσφορά των ξενοδοχείων Καζάρμα και Νεβρός στη λίμνη Πλαστήρα. Να σημειωθεί ότι όσοι θέλουν να μετέχουν θα πρέπει να στείλουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) μία ή δύο φωτογραφίες της βιτρίνας ή του καταστήματος τους στο email: mayor@dimoskarditsas.gov.gr. Επίσης θα πρέπει να γράφουν στο σχετικό μειλ τα στοιχεία τους (Όνομα επιχείρησης, όνομα υπευθύνου, Διεύθυνση και τηλέφωνο επικοινωνίας).