Χρηματοδότηση του Δήμου Καρδίτσας με 3.000.000 € πλέον ΦΠΑ για κατασκευή αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων

Ένας αγώνας δύο ετών δικαιώνεται με την χρηματοδότηση του Δήμου μας από Εθνικούς πόρους με το ποσό 3.720.000 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) για την κατασκευή βασικών υποδομών (αποχέτευση ομβρίων και ακαθάρτων) εντός σχεδίου πόλης της Καρδίτσας. Την απόφαση ένταξης του έργου στη ΣΑΕ 055 – ΠΔΕ, υπέγραψε ο Υφυπουργός Οικονομίας & Ανάπτυξης κ. Στάθης Γιαννακίδης.

Πρόκειται για το μεγαλύτερο ποσό που παίρνει Δήμος από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Η προσπάθεια ξεκίνησε τον Σεπτέμβρη του 2016, όταν έθεσα στην κυβέρνηση και στο σύνολο των πολιτικών κομμάτων την αναγκαιότητα χρηματοδότησης των υπερχρεωμένων Δήμων για κατασκευή βασικών υποδομών που δεν μπορούν να ενταχθούν στο ΕΣΠΑ. Προς τιμήν του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, μου τηλεφώνησε σύντομα στέλεχός του και ζήτησε μελέτες για τον δικό μας Δήμο. Απεστάλησαν οι μελέτες τον Ιανουάριο του 2017 και στη συνέχεια ξεκίνησε ένας μαραθώνιος επαφών που με την συμπαράσταση των τριών τοπικών βουλευτών κατέληξε στις αρχές του 2018 στην πολιτική απόφαση χρηματοδότησης. Ήρθε όμως το πολύ καλό για την Αυτοδιοίκηση πρόγραμμα “Φιλόδημος” που εδώ όμως λειτούργησε ανασταλτικά, αφού μας παρέπεμψαν σε αυτό για χρηματοδότηση. Αποδείξαμε ότι οι συγκεκριμένες εργασίες δεν χρηματοδοτούνται ούτε από το ΕΣΠΑ, ούτε από το “Φιλόδημος” και πετύχαμε την πρόσθετη χρηματοδότηση από Εθνικούς πόρους κάτι που δεν έχει πετύχει κανένας άλλος Δήμος στη χώρα.

Απαντούμε με αυτόν τον τρόπο σε ένα σημαντικό πρόβλημα της κατασκευής βασικών υποδομών εντός σχεδίου πόλης της Καρδίτσας και συγκεκριμένα στις περιοχές Καμινάδες και Ζαχαριώτες που λόγω καθυστερημένης ένταξης, δεν έχουν αποχέτευση και κατά συνέπεια είναι αδύνατη η οποιαδήποτε ασφαλτόστρωση του οδικού δικτύου. Θα κατασκευαστεί δίκτυο αποχέτευσης μήκους 11 χιλιομέτρων που θα καλύψει έκταση 500 στρεμμάτων. Επίσης θα γίνουν οι αναγκαίες παρεμβάσεις στο δίκτυο οδοποιίας για την αποκατάσταση της λειτουργικότητάς του.

Κλείνοντας θεωρώ υποχρέωσή μου να ευχαριστήσω το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, που επέδειξε έναν διαφορετικό τρόπο σκέψης, αρχικά με άμεσα αντανακλαστικά, διάλογο επί της ουσίας στη συνέχεια και τέλος με στοχευμένες αποφάσεις που επιλύουν υπαρκτά προβλήματα. Τους βουλευτές Π. Βράντζα, Χ. Κατσιαβριά, Σ. Λάππα, που στάθηκαν στο πλευρό μας, υπερθεματίζοντας για το δίκαιο των αιτήμάτων μας. Τους εργαζόμενους στη ΔΕΥΑΚ που βοήθησαν στην ωρίμανση των μελετών.