“Κλειδώνουν” οι μπάρες για την προστασία των πεζοδρόμων

Σε πλήρη εφαρμογή από τη Δευτέρα 12/10 το μέτρο, ενώ οι μπάρες θα κατεβαίνουν τις εργάσιμες ημέρες από 7.00- 10.00 π.μ. για τις ανάγκες εφοδιασμού των καταστημάτων

Σε πλήρη εφαρμογή -μετά από μια δεκαήμερη δοκιμαστική περίοδο-τίθεται τη Δευτέρα 12/10, από το Δήμο Καρδίτσας, το μέτρο της χρήσης των ανακλινόμενων μπαρών στις εισόδους των κεντρικών πεζοδρόμων της πόλης, προκειμένου να αντιμετωπιστεί ριζικά το χρόνιο προβλημα της διέλευσης και της στάθμευσης τροχοφόρων.

Οι μπάρες θα είναι στο εξής κλειδωμένες στην ανάκλιση και θα κατεβαίνουν μόνο τις εργάσιμες ημέρες από 7.00 – 10.00 π.μ. για τις ανάγκες φόρτωσης- εκφόρτωσης εμπορευμάτων και εφοδιασμού των καταστημάτων που λειτουργούν επί των πεζοδρόμων.

Για λόγους ασφαλείας ο Δήμος διέθεσε κλειδιά στην Αστυνομική Δ/νση Καρδίτσας, την Πυροσβεστική Υπηρεσία Καρδίτσας, το Γενικό Νοσοκομείο- Σταθμό ΕΚΑΒ και τη ΔΕΗ.

Ο Δήμος Καρδίτσας ζητά από τους καταστηματάρχες – επαγγελματίες των κεντρικών πεζοδρόμων να προσαρμόσουν τον εφοδιασμό τους στο παραπάνω ωράριο, συμβάλοντας στην καλύτερη εφαρμογή του μέτρου, ώστε να προστατευτούν οι πεζόδρομοι και η ασφαλής κίνηση των πεζών σ' αυτούς και να αποτραπούν φθορές.

Η τοποθέτηση των μπαρών εντάσσεται στο πλαίσιο της γενικότερης προσπάθειας της Δημοτικής Αρχής για την προστασία των δημόσιων- κοινόχρηστων χώρων από φαινόμενα αυθαιρεσιών.