Ανάρτηση Πινάκων Κατάταξης της Ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2016

Ανάρτηση Πινάκων Κατάταξης της Ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2016 για την πρόσληψη (2) ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων, (1) ΔΕ Μαγείρων και (1) ΥΕ Καθαριότητας