Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μυοκτονίες

 

Ο Δήμος Καρδίτσας προκειμένου να προβεί στην απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών που αφορούν τον «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΤΙΡΙΩΝ του ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ( ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ) ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018», δέχεται κλειστές προσφορές μέχρι την ΤΡΙΤΗ 18/09/2018 και ώρα 14:00.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο Καρδίτσας, Γραφείο προμηθειών (Αρτεσιανού 1 – Καρδίτσα κ. Κατσαούνο Γιάννη κ. Σκούρα Κατερίνα τηλ: 24413-50799-97 & στον κ. Αγγέλου Γεώργιο τηλ 24410-50850), για να παραλάβουν τις σχετικές προδιαγραφές και κάθε άλλη πληροφορία για την παραπάνω υπηρεσία.

Η εργασία θα ανατεθεί στον έχοντα την καλύτερη οικονομική προσφορά.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΑΛΕΞΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ