Ανάρτηση αποτελεσμάτων για την ΣΟΧ 1/2020 (Σχολικές καθαρίστριες)

Ο Δήμος Καρδίτσας ανακοινώνει ότι αναρτήθηκαν οι Οριστικοί Πίνακες για την πρόσληψη 111 ατόμων προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Καρδίτσας με την ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2020.