1

Ανακοίνωση πρόσληψης για την κάλυψη αναγκών των ΚΔΑΠ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΝΟΣ (1) ΑΤΟΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Ο Δήμος Καρδίτσας ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ενός (1) ατόμου, ειδικότητας ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού, για την κάλυψη αναγκών των ΚΔΑΠ του Δήμου Καρδίτσας.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 16.03.2023 μέχρι και 27.03.2023.