1

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων πρόσληψης στην Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Καρδίτσας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΙΚΟΣΙ EΠΤΑ (27) ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΑΝΑΣΥΝΤΑΓΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΟΧ 1/2023

(ΚΩΔΙΚΟΙ 112 ΚΑΙ 114)